Vi bygger altaner, uterum och inglasningar efter era önskemål.

Glaspartier i standard mått eller måttanpassat.
Fasta och öppningsbara glaspartier.
Stomme av limträ eller lösvirke.
Obrutet  tak eller sadeltak.
Isolerande kanalplasttak eller tegelpannor.

Kontakta oss för mer info.